Informatioun zum Thema Covid-19 a Klappjuegd!

11.12.2020

Am Unhang zu Ärer Informatioun, eise leschte Bréif un di concernéiert Ministeren, wou mir awer leider bis haut nach keng Äntwert kritt hunn.
Eis Juriste schaffe weider um Dossier! Esou bal mir méi wëssen, wäerte mir Iech dovunner a Kenntnis setzen.
                                                                                                  Mäerzeg, den 11. Dezember 2020